Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu općine Doboj Istok Pored općih uslova propisanih Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (državljanin Bi H, punoljetan, opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stepen školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1.Ustava Bosne i Hercegovine)– ovjerena izjava kandidata kojim potvrđuje da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, JAVNI POZIV – BH TELECOM Guidelines EC BIH CFP 13 004 delegacija EUBi H_2013061910054 JAVNI OGLAS – POPIS STANOVNIŠTVA popis Zahtjev za kredit 2013 BOSANSKI JAVNI OGLAS 2013 krediti Fondacije PRAVILNIK ZA PODJELU SREDSTAVA 2013 Poziv za izražavanje interesa za učešće na obuci za moderatore i promotore lokalnog razvoja Kratka_biografija Poziv_za_iskazivanje_interesa_final J A V N I O G L A S za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba branitelja i članova njihove porodice na području Tuzlanskog kantona za 2013.

Moj has no access to or control over these cookies that are used by third-party advertisers.

da se protiv njih ne vodi krivični postupak, odnosno da nisu osuđivani za krivično djelo ili privredni prestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene ili zastarjele kazne,o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine F Bi H”, broj:49/05) i člana 8.

Thousands of happy men and women have met their soul mates on Ukraine Date and have shared their stories with us. For a fun, safe and uniquely Ukrainian dating experience, join free today.

Privacy Policy for Moj If you require any more information or have any questions about our privacy policy, please feel free to contact us by email at info (at) At Moj Auto.rs, the privacy of our visitors is of extreme importance to us.

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties relevanter te maken en je een veiligere ervaring te bieden.

Als je op de website klikt of op de website navigeert, ga je ermee akkoord dat we op en buiten Facebook informatie verzamelen via cookies.

They automatically receive your IP address when this occurs.

Other technologies ( such as cookies, Java Script, or Web Beacons ) may also be used by the third-party ad networks to measure the effectiveness of their advertisements and / or to personalize the advertising content that you see.

Video marketing is with the advent of You Tube become available to everyone.

Thanks to the Google Ad Words system it is now possible to launch a video message to the audience on the other search engines by force, or You Tube.

Sve ćeš to naći ovdje na besplatnoj online burzi samaca.